Om filmen

Under Vera filmfestival har det under åren blivit tradition att första kvällen visa arkivfilmer som skildrar livet ombord på åländska fartyg. I år har vi hittat en bra dokumentation av åländsk sjöfart för sextio år sedan. Reportern Carl Mesterton från Finlands TV följer med ett åländskt fraktfartyg på en resa med papperslast mellan Kotka och Antwerpen via Kielkanalen. Fartyget är rederi Gustav Eriksons m/s Norrö under befäl av Eljel Wahlsten. Mesterton deltar i det vardagliga arbetet ombord. Alla får komma till tals i filmen, från första resans mässkalle till kapten. Även hamnlivet i Antwerpen skildras.
Tillverkningsår 1961
Genre Kortfilm