Biljettpriser

Vera Filmfestival

Medlemmar

Dagsbiljett

Pass

Film

15 €

50€

8€

Icke-medlemmar

Dagsbiljett

Pass

Film

25€

65€

12€

 

Kassan öppnar 30 minuter innan första filmen.

Köp biljett till Månadsfilmerna här.