Om filmen

Att bygga båtar på klink är en nordisk företeelse med tusenåriga anor. Alla nordiska länder, inklusive Åland, har sedan 2015 arbetat med en gemensam ansökan om att få upp konsten att bygga, segla, ro och vårda dessa båtar på UNESCOs lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det handlar alltså inte om båtarna i sig, utan om hantverket och traditionerna knutna till dem.

Vid UNESCOs generalkonferens i december 2021 fattades äntligen beslutet att klinkbåtstraditionen skrivs in på listan. Filmen visar bland annat scener från byggandet av jakten Alanta i Sjökvarteret på Åland.

Foto: Sveinung Uddu Ystad
Jon Terje H. Hansen
Kristian J. Engelsen
Produktion: Oslo Film Company Förbundet Kysten
The Coastal Federation of Norway
Tillverkningsår 2021
Genre Dokumentärfilm