Om filmen

Vad ger ett mänskligt liv mening, och hur lever det vidare efter en persons död? När filmskaparen Elina Talvensaari flyttar in i en ny lägenhet i Helsingfors innehåller den fortfarande den tidigare beboarens möbler och personliga tillhörigheter. Den gamla damen dog men ingen släkting eller vän som saknade henne fanns för att hantera hennes ägodelar. Talvensaari ville inte slänga allt, för då kommer minnet om kvinnan att försvinna.

Hon börjar undersöka sin föregångare - hennes namn visar sig vara Liisa - genom dagböcker, brev och 8 mm-filmer som hon hittar i lägenheten. Gradvis uppvisar sig ett långt liv, och den okända kvinnan blir långsamt en uppskattad vän, en som upplevde både välstånd och motgångar och slutli- gen lämnades ensam.

Talvensaari inriktar sig på att hedra Liisas liv, omväxlande genom biografisk information med poetiska bilder av hennes ägodelar. När Liisas ansikte blir alltmer bekant växer också vår egen tillgivenhet för henne.
Tillverkningsår 2019
Genre Dokumentärfilm