Om filmen

En ökande åldrande befolkning sätter stort tryck på sjukvården. Många ställen har blivit privatiserade enligt en ekonomisk modell som lyckas dåligt att svara mot de mänskliga behoven. Gapet växer mellan utbud och efterfrågan, mellan kostnader och fördelar. Utbrända och underbetalda sjukvårdare lämnar hälsosektorn.

Regissören Susanna Helke har hittat ett oortodoxt sätt att skildra denna kris. Intervjuer är kombinerade med gripande exempel av hur sjukvården genomförs, t ex med hjälp av robotar och omsorg på distans. Detta bryts av med mellanspel av kraftfull musik och sång, där sjuksköterskor och grupper av äldre sjunger sånger med texter baserade på brev från sjuksköterskor. De ger uttryck för förtvivlan och ilska eftersom vården av äldre har reducerats till en ekonomisk fråga, där etik och hardcore kapitalism kolliderar. Rätten att spendera sina sista år med värdighet har blivit oöverkomligt.
Tillverkningsår 2022
Genre Dokumentärfilm