Om filmen

Vera samarbetar med Ålands sjöfartsmuseum
I Sjöfartsmuseets ägo finns ett tjugotal filmer tagna ombord på de stora veteseglarna. Den sammanlagda speltiden för dessa filmer är avsevärd och det allra mesta rör fartyg som åtminstone under någon tid var i åländsk ägo. De flesta av filmerna är amatörfilmer men icke desto mindre av stort dokumentärt värde.

UNIKT HISTORISKT FILMMATERIAL
År 2000 lyckades vi få sjökaptenen och Kaphornaren Ingemar Palmer att i biografen under visningen direkt kommentera den stumma filmen om fullriggaren L`Avenirs resa till Australien 1936-1937. Ingemar som själv gjort samma resa kommenterade med stor inlevelse sjömanskapet och seglatsen i filmen. Filmvisningen med Palmers röst spelades påpassligt in av Per-Ove Högnäs och finns alltså bevarad. Hela materialet är 90 minuter, i år visar vi 30 minuter och planerar att fortsätta under följande festivaler.
Genre Dokumentärfilm