Om filmen

Tremastade barken Plus kom seglande i ballast från London till Mariehamn för vinterförvaring. Den sexton man starka besättningen såg fram emot julfirandet där hemma.

Klockan ett på natten passerade man Flötjan och stävade i god vind men dålig sikt mot Kobba Klintars lotsplats. Besättningen blossade oavbrutet men ingen lots syntes till. Kapten beslutade då att på egen hand segla in till Mariehamn. Till följd av täta snöbyar skymdes fyrlinjerna och fartyget stötte på grund varvid bottnen revs upp och lastrummet vattenfylldes. Plus sjönk mellan Hertronklubb och Yttre Korsö.
Tillverkningsår 1983
Genre Dokumentärfilm