Om filmen

En dramadokumentär om järnbarken Plus förlisning i december 1933. Tremastade barken Plus kom seglande i ballast från London till Mariehamn
för vinterförvaring. Den sexton man starka besättningen såg fram emot julfirandet där hemma.

Klockan ett på natten passerade man Flötjan och stävade i god vind men dålig sikt mot Kobba Klintars lotsplats. Besättningen blossade oavbrutet men ingen lots syntes till. Kapten beslutade då att på egen hand segla in till Mariehamn. Till följd av täta snöbyar skymdes fyrlinjerna och fartyget stötte på grund varvid bottnen revs upp och lastrummet vattenfylldes.

Plus sjönk mellan Hertronklubb och Yttre Korsö. Bara fyra man lyckades ta sig iland på Korsö där snö och is gjorde det ytterst svårt att ta sig upp.
Efter flera timmars vandrande på land fick de till slut kontakt med fyrvaktarfamiljen på Korsö. Tolv man följde med fartyget i djupet.

Filmen är ett unikt dokument över en olycka som kom att skaka Åland lång tid framöver. Filmens huvudperson är Valter Wingert, en av de överlevande. Nu återvänder han till olycksplatsen och berättar om den dramatiska natten den 14 december 1933. Medverkar gör även fyrvaktardottern Aili Karlsson, som då bodde på Korsö och tog hand om
de överlevande. Även barken Freds kapten Lewi Dahlsten berättar i filmen.

Sjökapten Henrik Karlsson introducerar filmen.
Tillverkningsår 1983
Genre Dokumentärfilm