Om filmen

Finland, USA, Frankrike, Italien 2018, 10 min Den poetiska filmen baseras på flyktiga observationer från världen runt oss och handlar om tolkningen av verkligheten i bild samt tidens och händelsernas inkongruens. Konstruktionen är fragmentarisk och reflekterar tanken att allt i verkligheten sker parallellt, slumpmässigt och i flera skikt, kanske helt utan samband. Filmen är en självständig del av videoinstallationen In the Minds of Others (2018).
Tillverkningsår 2018
Genre Short Film