Om filmen

Finland, USA, Frankrike, Italien 2018, 10 min Den poetiska filmen baseras på flyktiga observationer från världen runt oss och handlar om tolkningen av verkligheten i bild samt tidens och händelsernas inkongruens. Konstruktionen är fragmentarisk och reflekterar tanken att allt i verkligheten sker parallellt, slumpmässigt och i flera skikt, kanske helt utan samband. Filmen är en självständig del av videoinstallationen In the Minds of Others (2018).
Tillverkningsår 2018
Genre Short Film
Visas på festivalen Saturday, 16 March 15:47 (10 min)