Om filmen

Sinnebilder är en serie korta autentiska berättelser om psykisk ohälsa, animerade av Antonia Ringbom. Varje person gestaltas genom ett djur hen valt som alter ego. I filmen är det djuret som talar, agerar, men rösten är personens egen.

Filmerna visas tre och tre med olika mellansnack. Mogens Lindén samtalar med Antonia Ringbom om filmernas tillkomst, klubbhuset Pelaren på Åland presenterar sin verksamhet genom Julia de Mander och Åke Sigfrids och som avslutning har publiken möjligheter att komma med frågor och reflektioner.

Visningen är ett samarrangemang mellan Filmfestivalen VERA, klubbhuset Pelaren och intresseföreningen Reseda.

De nio filmerna har en sammanlagd längd av 46 minuter och inträdet är fritt för envar.
Tillverkningsår 2017
Genre Short Film