About the film

Hanna känner sig osäker i sin relation till Annie, hon börjar misstänka att Annie inte
alls är homosexuell. Englund fångar det svåraste som finns: hur komplexa mänskliga relationer är, med
ett fantastiskt skådespel.

Release year 2017
Genre Short Film