About the film

En experimentell kortfilm om en samisk kvinna som vandrar i industrialiserade landskap på Kolahalvön. Under sin resa möter hon en överraskande varelse som hon bjuder på kaffe vid en modern lägerbrasa. I filmen kombineras gamla samiska myter med vidsträckta vyer där det syns spår av arktisk gruvindustri.

Release year 2018
Genre Short Film
Screening time Saturday, 16 March 15:41 (6 min)