Om filmen


Staffan Julén har i tre års tid rest runt med Svetlana Aleksijevitj i Vitryssland och Ryssland för att dokumentera hennes arbetsmetod när hennes reportageböcker blir till. Först ville han göra ett traditionellt författarporträtt på henne, vilket inte intresserade Aleksijevitj. Hennes förslag var i stället att han skulle hänga med henne i hennes pågående projekt och följa henne när hon samtalar med människor om kärlek.

Inför en bok kan hon göra upp till tusen intervjuer som hon sedan sammanställer i litterärt gestaltande form. Det är en långsam och arbetskrävande process, och likt stora bildkonstnärer har även hon en assistent som hjälper henne med grovarbetet att skriva ut intervjuerna ord för ord.
Tillverkningsår 2016
Genre Documentary